Tên lửa hành trình AGM-158 JASSM trong một cuộc thử nghiệm

Người lính
Tên lửa hành trình AGM-158 JASSM được phóng đi từ máy bay ném bom siêu âm B-1B Lancer trong một cuộc thử nghiệm