Tên lửa hạt nhân Mỹ từng phát nổ, vĩnh viễn xóa sổ một căn cứ không quân

Người lính
Năm 1960, một quả tên lửa hạt nhân của Mỹ đã phát nổ tại New Jersey, khiến căn cứ không quân này phải đóng cửa và không bao giờ được khôi phục trở lại.