Tên lửa Kornet của Nga diệt khủng bố ở Syria

Người lính
Các quân nhân Nga đã diệt được ít nhất 300 tay súng khủng bố ở Syria bằng tên lửa Kornet.