Tên lửa nhiệt áp TOS-1A của Nga khai hỏa

Người lính
TOS-1A Solntsepek là hệ thống tên lửa nhiệt áp 24 ống phóng cỡ nòng 220 mm và có khả năng phá hủy mọi thứ trong một vùng rộng.