Thiết giáp 8 bánh ARMA 8x8 thể hiện uy lực bất chấp mọi địa hình

Người lính
ARMA 8x8 một loại xe thiết giáp 8 bánh thế hệ mới với các tính năng chiến thuật và kỹ thuật vượt trội. Tính cơ động, khả năng chống đạn đạo cao.