Thiết giáp Namer gây ấn tượng mạnh khi chịu được cả tên lửa chống tăng

Người lính
Thiết giáp Namer (con cọp) vẫn sống sót và hoạt động tốt sau khi bị trúng một loạt đạn chống tăng RPG và bị tấn công trực diện bằng tên lửa chống tăng 9M133 Kornet.