Thiết giáp Nga cứu mạng tài xế trước khối thuốc nổ 2 kg

Người lính
Xe bọc thép Tiger-M của Nga vẫn đảm bảo tính mạng cho người ngồi bên trong dù chèn qua khối thuốc nổ TNT cực mạnh trong một cuộc thử nghiệm.
Xem thêm