'Thợ săn đêm' Mi-28 phiên bản huấn luyện phô diễn khả năng tấn công

Người lính
Mi-28UB là phiên bản của dòng trực thăng tấn công Mi-28NE làm nhiệm vụ huấn luyện phi công điều khiển trực thăng Mi-28NE cũng như tham chiến khi cần.