'Thor' vũ khí của thế kỷ 21

Người lính
Được trang bị hệ thống tên lửa tối tân có thể bắn máy bay lẫn các mục tiêu trên mặt đất