Thúc đẩy bình đẳng giới trong Quân đội trên lĩnh vực chính trị

Người lính
Hưởng ứng Tháng hành động quốc gia vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019, sáng 5/12, tại Hà Nội, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng tổ chức chương trình Giao lưu nghệ thuật “Phụ nữ Quân đội tự tin tỏa sáng”.
Xem thêm