Thủy quân lục chiến Mỹ - Thái Lan đổ bộ tái chiếm đảo

Người lính
Cuộc tập trận thường niên Hổ mang Vàng có gần 14.000 binh lính từ Mỹ, Thái Lan và các quốc gia châu Á-Thái Bình Dương khác tham gia nhằm khẳng định, duy trì và đẩy mạnh quan hệ giữa quân đội các nước có mục tiêu chung.
Xem thêm