Tiêm kích F-15I Ra'am của Israel tập trận cùng với Không lực Mỹ

Người lính
Tiêm kích F-15I Ra'am của Israel tập trận cùng với Không lực Mỹ