Tiêm kích F-16C Mỹ rách đuôi, phải hạ cánh khẩn cấp

Người lính
Đang bay biểu diễn tại Anh, tiêm kích F-16C của không quân Mỹ phải hạ cánh khẩn cấp khi gặp sự cố với phần đuôi.

VIDEO MỚI NHẤT