Tiêm kích F-35 gắn pháo siêu nhanh bắn 3.300 viên một phút

Người lính
Tiêm kích tàng hình đa năng F-35 của Mỹ sẽ được gắn pháo Gatling cỡ nòng 25 mm có khả năng bắn 3.300 phát/phút trong năm 2017.
Xem thêm