Tiêm kích hạm J-15 cất hạ cánh trên tàu sân bay Liêu Ninh CV-16

Người lính
Truyền thông Trung Quốc tiêm kích J-15 của không quân đang huấn luyện, luyện tập cất hạ cánh trên đường băng mô phỏng của tàu sân bay Liêu Ninh CV-16