Tiêm kích J-10 Trung Quốc bay biểu diễn mừng Quốc khánh Pakistan

Người lính
Đội tiêm kích J-10 của Không quân Trung Quốc hôm 24/3 đã thực hiện màn biểu diễn tại Triển lãm hàng không mừng Quốc khánh Pakistan. J-10 là nỗ lực đầu tiên của Trung Quốc trong việc phát triển tiêm kích thế hệ 4 nhằm đối trọng với các máy bay F-15C Eagle và F-16 Falcon của Mỹ, tiên kích Su 27 Flanker và MiG 29 Fulcrum của Liên Xô và sau này là Nga.