Tiêm kích Kfir TC.10 của Không quân Colombia tham dự tập trận Red Flag

Người lính
Tiêm kích Kfir TC.10 của Không quân Colombia trên đất Mỹ tham dự tập trận Red Flag 2018

VIDEO MỚI NHẤT