Tiêm kích tàng hình F-22 trổ tài nhào lộn đáng kinh ngạc

Người lính
Trong một đợt huấn luyện không chiến mô phỏng, tiêm kích tàng hình F-22 cho thấy sức mạnh của nó khi thực hiện những động tác nhào lộn đáng kinh ngạc.