Tìm thấy xác tàu sân bay Mỹ ở độ sâu hơn 4.200 mét

Người lính
Xác tàu sân bay Mỹ bị ngư lôi Nhật đánh chìm cách đây gần 80 năm được phát hiện dưới đáy biển San hô thuộc Thái Bình Dương.