Tình báo Mỹ: Triều Tiên gia tăng sản xuất hạt nhân tại địa điểm bí mật

Người lính
Tình báo Mỹ tin rằng Triều Tiên vẫn sản xuất nhiên liệu phục vụ sản xuất vũ khí hạt nhân tại nhiều địa điểm bí mật trong những tháng vừa qua.