Tổ hợp pháo phản lực phóng loạt Polonez thử nghiệm bắn đạn thật

Người lính
Tổ hợp pháo phản lực phóng loạt Polonez của Belarus thử nghiệm bắn đạn thật.