DMCA.com Protection Status

Toàn cảnh cuộc đổ bộ lịch sử của quân đồng minh xuống Normandy

Người lính
D-Day (6/6/1944) là ngày quân đồng minh đổ bộ xuống vùng Normandy (Pháp) để bắt đầu cuộc tiến quân về Berlin đánh bại Đức Quốc xã.