Toàn cảnh phóng máy bay không người lái RQ-21 Blackjack của quân Mỹ

Người lính
Thủy quân lục chiến Mỹ đã cho máy bay không người lái RQ-21 Blackjack của họ thực hiện chuyến bay đầu tiên ở Australia vào hôm 7/8/2020.