Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968: Mắt xích buộc Mỹ thất bại

Người lính
Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 có ý nghĩa lịch sử như mắt xích quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, buộc Mỹ thừa nhận thất bại trong chiến lược chiến tranh cục bộ và đưa quân về nước.

VIDEO MỚI NHẤT