Trận xa luân chiến giữa oanh tạc cơ Mỹ và 17 tiêm kích Nhật

Người lính
Chiếc B-17 số hiệu "666" được gọi là oanh tạc cơ bị nguyền rủa, nhưng nó lại giúp một tổ bay quậy phá nhận được hai Huân chương Danh dự cao quý của Mỹ.
Xem thêm