Trang bị trên chiến hạm Mỹ tuần tra ngoài khơi Iran

Người lính
USS Whirlwind là một trong 21 chiến hạm Mỹ có nhiệm vụ giám sát tàu thuyền qua lại Vùng Vịnh trong bối cảnh căng thẳng trong khu vực gia tăng.