Trí tuệ nhân tạo biến P-700 Nga thành 'sát thủ diệt tàu sân bay'

Người lính
"Sát thủ tàu sân bay" P-700 Granit được trang bị trí tuệ nhân tạo, cho phép chúng lựa chọn mục tiêu một cách thông minh và hiệu quả.
Xem thêm