Triều Tiên phát triển hệ thống dẫn đường tên lửa chính xác cao

Người lính
Triều Tiên hôm 30/5, khẳng định đã sử dụng hệ thống dẫn đường mới nhất có độ chính xác cao với độ sai lệch mục tiêu rất nhỏ trong cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo hôm 29/5.
Xem thêm