Trực thăng chiến đấu HH-60W Whiskey của Mỹ quần thảo bầu trời

Người lính
Trực thăng HH-60W được thiết kế dựa trên nền tảng trực thăng UH-60M Black Hawk, đáp ứng khả năng tấn công tầm xa và trên cao của Không quân Mỹ.

VIDEO MỚI NHẤT