Trực thăng lai thế hệ mới của lục quân Mỹ lần đầu cất cánh

Người lính
Nguyên mẫu trực thăng V-280 Valor thử nghiệm cất hạ cánh, đánh dấu chuyến bay đầu tiên của trực thăng lai thế hệ hai dành cho lục quân Mỹ.