Trực thăng Mỹ tham gia hỗ trợ binh sĩ trong các cuộc tập trận

Người lính
Trực thăng Mỹ tham gia hỗ trợ binh sĩ trong các cuộc tập trận