Trực thăng Thủy quân Lục chiến Mỹ tham gia diễn tập chiến đấu

Người lính
Trực thăng là phương tiện hiệu quả giúp Thủy quân Lục chiến Mỹ dễ dàng cơ động tiếp cận với các mục tiêu chiến đấu khác nhau.

VIDEO MỚI NHẤT