DMCA.com Protection Status

Trung Quốc hạ thủy tàu phá băng tự sản xuất Xue Long 2

Người lính
Tàu phá băng Xue Long 2 do Trung Quốc tự sản xuất đã bắt đầu chuyến hải trình 12 ngày đầu tiên sau khi rời Thượng Hải hôm 31/5.