Trung Quốc phóng thành công hai vệ tinh bằng một tên lửa đẩy

Người lính
Hai vệ tinh định vị thuộc hệ thống BeiDou được phóng thành công cùng lúc bằng một tên lửa đẩy Trường Chinh từ Trung tâm Phóng vệ tinh Tây Xương.

VIDEO MỚI NHẤT