Truyền thông phương Tây gọi Tu-160M2 là ‘Siêu Thiên Nga’

Người lính
Tu-160M2 mới đang gây ra phản ứng mạnh mẽ trong truyền thông châu Âu. Quan điểm chủ yếu của các nhà phân tích quân sự nước ngoài cho rằng, đây là một máy bay hoàn toàn mới.
Xem thêm