Tư lệnh Không quân-Vũ trụ Nga nói về sức mạnh tiêm kích T-50

Người lính
Chiến đấu cơ thế hệ thứ năm PAK FA (T-50) cho phép phi công thực hiện những kỹ thuật nhào lộn khó nhất trên không trung trong mọi điều kiện thực tế.
Xem thêm