Tương quan sức mạnh quân sự giữa Mỹ - Iran

Người lính
Quân đội Iran mạnh về chiến thuật tác chiến phi đối xứng, trong khi Mỹ sở hữu những vũ khí quân sự tiên tiến nhất.