Tương quan sức mạnh quân sự Trung Quốc và Mỹ

Người lính
Thiếu kinh nghiệm thực chiến là rào cản lớn nhất với tham vọng soán ngôi Mỹ để trở thành cường quốc quân sự mạnh nhất thế giới của Trung Quốc

VIDEO MỚI NHẤT