USS Enterprise - tàu sân bay 'chất' nhất của Hải quân Mỹ

Người lính
Dù được hạ thủy vào năm 1938 nhưng tới nay, USS Enterprise vẫn được đánh giá là tàu sân bay thành công nhất của Mỹ.