Uy lực chiến tăng M1A1 Abrams trong huấn luyện chiến đấu

Người lính
Chiến tăng chủ lực M1A1 Abrams đóng vai trò quan trọng trong lực lượng tăng-thiết giáp Mỹ và có uy lực cực mạnh.