Uy lực pháo tự hành 2S7M Malka Nga sắp hoàn thành phiên bản nâng cấp

Người lính
Pháo tự hành 2S7M Malka cỡ nòng 203 mm là phiên bản nâng cấp từ nguyên mẫu 2S7 Pion - vũ khí chính thức gia nhập biên chế quân đội Liên Xô từ năm 1985.