Uy lực tăng chiến đấu chủ lực T-90MS được Ấn Độ mua thêm

Người lính
Hôm 8/4 trên mạng Jane’s Defense đã xuất hiện thông tin Ủy ban Nội các về An ninh Ấn Độ (CCS) đã phê chuẩn thỏa thuận mua thêm xe tăng chiến đấu chủ lực T-90MS của Nga.