Uy lực tàu huấn luyện Nhật Bản thăm Đà Nẵng

Người lính
Hai tàu huấn luyện JS Setoyuki và JS Shimayuki thuộc Lực lượng tự vệ trên biển Nhật Bản vừa cập cảng Đà Nẵng bắt đầu chuyến thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng đến hết ngày 9/3. Đây là 2 tàu có vai trò chính là chống ngầm.