Uy lực tàu tác chiến ven bờ USS Coronado lừng danh của Mỹ

Người lính
USS Coronado là chiếc tàu tác chiến ven bờ (LSC - Littoral Combat Ship) thứ 4 và là chiếc thứ 2 thuộc lớp Independence, được biên chế hoạt động trong hải quân Mỹ, đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác nhau, bao gồm quét mìn, tác chiến mặt nước và tác chiến chống ngầm.
Xem thêm