Uy lực trực thăng chiến đấu chống tăng Mil Mi-28 Havoc

Người lính
Mil Mi-28 (Tên NATO là Havoc) là máy bay trực thăng chiến đấu chống xe bọc thép của Nga, được thiết kế hoàn toàn cho mục đích tấn công.