Vận tải cơ chiến lược Trung Quốc gây ùn tắc giữa quốc lộ

Người lính
Chiếc máy bay vận tải quân sự cỡ lớn Y-20 của Trung Quốc nằm chắn ngang quốc lộ, gây ùn tắc cho giao thông địa phương.
Xem thêm