Vang mãi khúc quân hành

Người lính
Chương trình nhằm tri ân các thương bệnh binh, Mẹ Việt Nam anh hùng đã đóng góp công sức, hy sinh xương máu cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ chủ quyền đất nước.
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT