DMCA.com Protection Status

Vật liệu bọt có thể chặn đạn hiệu quả như áo giáp thép

Người lính
Các nhà nghiên cứu Mỹ tạo ra loại bọt kim loại có thể chống đạn 12,7 mm dù chỉ nặng bằng gần một nửa so với thép.