Vì sao tên lửa đạn đạo xuyên lục địa thực sự đáng sợ?

Người lính
Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có khả năng tấn công phủ đầu hàng loạt quốc gia, đồng thời ngăn chặn nguy cơ chiến tranh hạt nhân.
Xem thêm