[VIDEO] Không nhận được Mistral, thủy thủ Nga lên tàu rời Pháp

Người lính
Khoảng 400 thủy thủ Nga kết thúc khóa huấn luyện vận hành tàu hỗ trợ đổ bộ trực thăng Mistral tại xưởng đóng tàu Saint Nazaire (Pháp). Hôm qua, họ đã trở về nước bằng tàu Smolny, thay vì tàu Mistral như kế hoạch ban đầu.
Xem thêm